Mine Sørensen født den 14.09.1906, død den 25.12.1989.

 

Skrev til glæde for andre i snart 70 år.

 

       Thomine Sørensen, husmor  og flittig skribent, kendt og værdsat i Hammel og det øvrige Midtjylland. »Mine«, som hun altid kaldtes blandt sine mange venner og bekendte, blev 83 år og boede til det sidste sammen med sin mand Hans i huset i Hammel. Gennem næsten 70 år  var Mine Sørensen en flittig  leverandør af artikler til  blandt andet Midtjyllands  Avis.

 

       Mine Sørensen var født i Gjerning sogn og voksede op i egnen omkring Svostrup i Gudenå dalen. Det var da også denne egn, som på mange områder kom til at præge hendes opvækst og senere hendes store interesse for det  historiske stof.

 

       Allerede som 14-årig var  hun grebet af interessen for  at nedfælde sin viden på tryk, og leverede sine første bidrag til Silkeborg  Avis, som navnet var den gang. Det blev til langt over 60 års trofast samarbejde mellem Mine og Avisen, og samarbejdet ophørte først, da hun på grund af sygdom måtte tage afsked med skriveriet.

      

       I 1934 blev Mine Sørensen gift med gårdejer Hans P. Sørensen og sammen overtog de dennes slægtsgård »Vintersminde« i Sall. De drev gården frem til 1977, da de afstod den til en søn for selv at bosætte sig i Hammel, hvor de hurtigt faldt godt til. I de mange år i Sall fik Mine Sørensens mange fortræffelige egenskaber rig lejlighed til at udfolde sig.

 

       Hun deltog med stor interesse i de aktiviteter, som fandt sted indenfor landboforeningens husholdningsudvalg, de lokale aftenhøjskoleforeninger, foredragsforeninger og på slægtsforskningsområdet, lige som hun i en årrække deltog i menighedsrådsarbejdet i Sall.

 

       Ikke mindst lokal- og slægtshistorien havde hendes store bevågenhed, og Mine Sørensen var en trofast leverandør af indlæg til årbøgerne fra Østjysk Hjemstavnsforening.

 

       Mine Sørensen vandt sig ikke alene i Sall, men på hele den egn hun var med til at præge, utallige venner, som vil se tilbage på mange gode minder i hendes selskab, og på Midtjyllands Avis vil man mindes hende som den altid tjenstvillige og trofaste medarbejder, der på sin egen djærve måde tolkede alt, hvad der rørte sig i lokalsamfundet.

 

       I 1970 vandt hun anden præmie i en international stile konkurrence, udskrevet af Verdens landbokvinder ACWW i Dublin. Vor hjemstavns kultur vil hævde sig.